توضیحات کامل :

پاورپوینت ارتباطات بازاریابی

 

مباحث مطرح در این پاورپوینت:

 ارتباطات بازاریابی

فرایند مختصربازاریابی

مدل بسط یافته فرایند بازاریابی

آمیخته پیشبرد

فروش حضوری

ماهیت فروشندگی شخصی

فروشنده

سازماندهی فروشندگان

تعداد فروشندگان

فروشندگان بیرونی و درونی

فرآیند فروشندگی شخصی

1- مشتری یابی و تعیین مشتریان واجد شرایط

2-پیش تماس

3-تماس

4- معرفی کالا

5-پاسخ به انتقادات

6-فروش

7-پیگیری

پیشبرد فروش

تبلیغات پیشبردی فروش

اهداف تبلیغات پیشبردی

ابزارهای تبلیغاتی پیشبردی مصرف کننده

ابزارهای تبلیغات پیشبردی تجاری

ابزارهای تبلیغات پیشبردی بنگاهی

بازایابی مستقیم

بازاریابی مستقیم

بازاریابی پستی

بازاریابی کاتالوگی

بازاریابی تلفنی

بازاریابی واکنش مستقیم تلویزیونی

بازاریابی باجه ای

فناوری های دیجیتالی جدید در بازاریابی مستقیم

بازاریابی با تلفن همراه

بازاریابی برخط