توضیحات کامل :

پاورپوینت جامع درس بازاریابی

 

این درس یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با ابزار و شیوه های سود آوری توأم با خشنودسازی دائمی مشتریان است.این فایل شامل یازده فصل است که با توضیح مفاهیم بازار در فصل اول شروع و با بیان نحوه ایجاد خلاقیت در فصل یازدهم به پایان می رسد در اینجا سعی شده است تا به طور مختصر و مفید کلیه مفاهیم مرتبط با بازاریابی و مدیریت بازاریابی اشاره شود

فصل ها شامل موارد زیر می باشد

 مفاهیم مدیریت بازار

انواع بازار و محیط بازاریابی

تقسیم بازار و تعیین بازار هدف

نیازها و رفتار خریداران

اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش

اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی

برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بیمه مخصوص

نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

سیستم بازاریابی و انواع مدل های بازاریابی

چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی