توضیحات کامل :

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي

 

قسمتی از متن :

توسعه پایدار

توسعه ای است که نیازهای بشر را بدون مخاطره انداختن قابلیت ها و
پتانسیل ها برای نسل آینده برآورده سازد. توسعه پایدار: اداره و بهره برداری
 صحیح و کارا از منابع پایه طبیعی مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به
الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنیو ساختار و تشکیلات
مناسب رفع نیاز نسل امروز و آینده را به طور مستمر و رضایت بخش فراهم آورد

شهر کربن صفر
شهری است که به طور کامل بر پایه انرژی های تجدید پذیر اجرا می شود. هیچ اثری از کربن ندارد و آسیب به زمین ایجاد نمی کند. تقریبا همه فعالیت های انسانی موجب سوزش و از بین رفتن انرژی هایی مانندزغال سنگ، نفت و گاز و ... میشود که موجب تولید کربن می شود.
برای تبدیل شدن شهر به یک شهر کربن صفر، شهرهای مدرن به طور پیوسته باید انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر و تمام فعالیت هایی که موجب منتشر شدن گاز های گلخانه ای می شود را قطع کنند
شهر کربن صفر: شهر تجدید پذیر و اقتصادی از لحاظ انرژی می باشد...

 

فهرست مطالب :

 استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟

CDS چيست؟

تاريخچه CDS

فلسفه CDS

عناصر اصلی CDS

نتایج مورد انتظار CDS

سازماندهی فرایند CDS

 فرایند تدوین و اجرای “راهبرد توسعه شهر

 گام اول : برنامه ریزی پروژه

گام دوم : سنجش وضعیت

گام سوم : چشم اندازسازی

 گام چهارم : تدوین راهبرد

گام پنجم : اجرا

 گام ششم : پایش

زمان و بودجه

ضروريات طراحي CDS

طراحي CDS – برنامه ريزي

طراحي CDS - ارزيابي

طراحي CDS - چشم انداز مناسب

طراحي CDS - تشخيص يك سياست خوب

طراحي CDS - تشخيص يك برنامه اجرايي خوب

خروجی CDS

نمونه ای از تجربه جهانی  : CDS

چاچوب استراتژی ها

جهت گیری های کلیدی

سیاست ها و اقدامات

نمونه ای از سیاست ها

فرآیند پیشبرد طرح

الزامات برنامه

نتیجه گیری

جمع بندی

 منابع