توضیحات کامل :

پاورپوینت پرورش شترمرغ

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه پرورش شترمرغ

مزیت های نسبی ایران برای پرورش شترمرغ

مزیت گسترش پرورش شترمرغ درمقایسه با دیگرماکیان

جنبه هاي اقتصادي پرورش شترمرغ

طبقه بندی شترمرغ

انواع شترمرغ

مشخصات ظاهری شترمرغ

آناتومي شترمرغ

  دستگاه گوارش شتر مرغ

ساير اندامهاي داخلي شترمرغ

مقایسه نر وماده

تغذیه شترمرغ ها

تولیدمثل شترمرغ

نکاتی در مورد تخم شترمرغ و جوجه کشی