توضیحات کامل :

رادیوبیولوژی حفاظت پرتویی و آموزش پرتویی در رادیولوژی دهان و دندان

 

فایل آموزشی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در رادیولوژی دهان و دندان شامل مجموعه آموزش هایی اعم از شرایط پرتودهی و شرایط محل رادیوگرافی و استفاده از شیلد سربی و فیلم بج و همه هنجار هایی که باید در محل و شرایط رادیوگرافی دهان و دندان رعایت شود را به همراه فایل آموزشی جامع و تخصصی انواع و کاربرد پرتو ها خدمت شما همکاران رادیولوژیست و پزشکان متخصص رادیولوژی تقدیم می شود

 

این مجموعه ارزشمند شامل  :

     رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در رادیولوژی دهان و دندان
    آموزش جامع انواع و کاربرد پرتوها

 

این مجموعه شامل ضمانت بازگشت وجه در صورت هرگونه نقص یا مطابقت نداشتن توضیحات با فایل های عرضه شده می باشد

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در رادیولوژی دهان و دندان شامل مجموعه آموزش هایی اعم از شرایط پرتودهی و شرایط محل رادیوگرافی و استفاده از شیلد سربی و فیلم بج و همه هنجار هایی که باید در محل و شرایط رادیوگرافی دهان و دندان رعایت شود را به همراه فایل آموزشی جامع و تخصصی انواع و کاربرد پرتو ها خدمت شما همکاران رادیولوژیست و پزشکان متخصص رادیولوژی تقدیم می شود

 

این مجموعه ارزشمند شامل  :

  •  رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در رادیولوژی دهان و دندان

  • آموزش جامع انواع و کاربرد پرتوها

 

این مجموعه شامل ضمانت بازگشت وجه در صورت هرگونه نقص یا مطابقت نداشتن توضیحات با فایل های عرضه شده می باشد