توضیحات کامل :

پاورپوینت شیرهای دروازه ایGate Valves

فایل پاورپوینت شیرهای دروازه ایGate Valves، در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
این نوع شیر معمول ترین نوع مصرفی درصنعت می باشد.

در این نوع شیر توپی به طور متقاطع و یا متمایل بر روی نشیمنگاه
قرار می گیرد ومسیرعبورجریان را قطع ویا وصل میکند.
به بیان خیلی ساده :
توپی آن یا به صورت دیسک یا گوه می باشد که درصورت اول ،
دیسک برروی نشیمنگاه که به طورعمودی یا مایل درجهت مسیر
جریان سیال قرار دارد می نشیند ودر صورت دوم بدون لغزش بر
روی نشیمنگاه درهنگام باز شدن شیرازسطح نشیمنگاه بلند می شود و بالعکس می نشیند.

فهرست مطالب:
معرفی
انواع Gate Valve
برش مقطعی از یک Gate Valve
نمای داخلی یک gate valve
برخی از قسمتهای ولو
سایز ها
شیر دروازه ای مدل HV
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 24 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.