توضیحات کامل :

 

توضیحات:
فایل پاورپوینت تاریخچه انرژی و گرما،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.
بخشی از متن:
به اطراف خود  نگاه كنید.
چه می بینید؟ از آنچه كه می‌بینید چه احساسی دارید؟ برای شما چه پرسشهائی در این زمینه ایجاد می‌شود؟ برای یافتن پرسشهای خود چه پاسخهائی دارید. ما پدیده‌های بسیار گوناگونی را درمحیط اطراف خود مشاهده می‌كنیم و همواره درصدد پیداكردن نظم یا نظام یا ارتباط بین پدیده‌های طبیعی هستیم.
با مشاهدات دقیق‌تر انسان به این نتیجه می‌رسد، اگرچه پدیده‌هائی كه در محیط اطراف او رخ میدهد ممكن است از نظر ظاهری با هم متفاوت باشندولی همه آنها از نظامهای كاملاً مشخصی پیروی می‌كنند. هدف اصلی علم فیزیك كشف، بیان و بررسی این نظامها و قوانین است. فضای اطراف ما از ماده و انرژی تشكیل شده است.
شاید نیم میلیون سال پیش بود كه انسانهای اولیه آتش را كشف كردند. پیش از این كشف آدمی، بوته و جنگلهایی را كه بر اثر صاعقه یا توفان به آتش كشیده شده بود، دیده و از برابر آنها گریخته بوده است. 
و...
فهرست مطالب:
فصل اول: تاریخچه انرژی
فصل دوم: تاریخچه گرما
این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.
هدیه محصول:
فایل پاورپوینت گرمایش از کف(19 اسلاید)

پاورپوینت تاریخچه انرژی و گرما

فایل پاورپوینت تاریخچه انرژی و گرما،در حجم 25 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

 

 

بخشی از متن:

به اطراف خود  نگاه كنید.

چه می بینید؟ از آنچه كه می‌بینید چه احساسی دارید؟ برای شما چه پرسشهائی در این زمینه ایجاد می‌شود؟ برای یافتن پرسشهای خود چه پاسخهائی دارید. ما پدیده‌های بسیار گوناگونی را درمحیط اطراف خود مشاهده می‌كنیم و همواره درصدد پیداكردن نظم یا نظام یا ارتباط بین پدیده‌های طبیعی هستیم.

با مشاهدات دقیق‌تر انسان به این نتیجه می‌رسد، اگرچه پدیده‌هائی كه در محیط اطراف او رخ میدهد ممكن است از نظر ظاهری با هم متفاوت باشندولی همه آنها از نظامهای كاملاً مشخصی پیروی می‌كنند. هدف اصلی علم فیزیك كشف، بیان و بررسی این نظامها و قوانین است. فضای اطراف ما از ماده و انرژی تشكیل شده است.

شاید نیم میلیون سال پیش بود كه انسانهای اولیه آتش را كشف كردند. پیش از این كشف آدمی، بوته و جنگلهایی را كه بر اثر صاعقه یا توفان به آتش كشیده شده بود، دیده و از برابر آنها گریخته بوده است. 

 

و...

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه انرژی

 

فصل دوم: تاریخچه گرما

 

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 25 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:

فایل پاورپوینت گرمایش از کف(19 اسلاید)