توضیحات کامل :

پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیومفهرست :

تاریخچه
اصول رسوب سختی
شرایط مورد نیاز جهت رسوب سختی
فرایند رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم
عمل حرارتی انحلال :(Solution Heat Treatment)
سریع سرد کردن (Quenching)
پیرسازی (Ageing)
رسوب سختی آلیاژهای کار پذیر آلومینیوم
مناطق GP1
مناطق GP2
فاز ‘θ
فاز θ
آلیاژهای : Al-Mg-Si
آلیاژهای : Al-Zn-Mg-Cu
منابع

—————–

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پاورپوینت رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم ” بدین شرح است:

فرآیند رسوب سختی (پیرسختی) در سال ۱۹۰۶ بوسیله Dr.A.Wilm آلمانی کشف گردید. دکترWilm  یک آلیاژ ۴ درصد مس و ۰٫۵ درصد منیزیم را حرارت داده و پس از آن به سرعت سرد نمود و سپس سختی آلیاژ را اندازه گرفت. او متوجه شد که با گذشت زمان به مدت چند روز در درجه حرارت محیط سختی نمونه ها به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

برای سخت کردن یک آلیاژ آلومینیوم از طریق فرآیند رسوب سختی ابتدا فلز را عملیات حرارتی می کنند.
درجه حرارت مورد استفاده بستگی به ترکیب شیمیائی آلیاژ دارد.
پس از حرارت دادن به درجه حرارت انحلال و نگه داشتن در آن درجه حرارت به مدت لازم ، آلیاژ را سریعاً سرد می کنند.
در این حالت محلول جامد فوق اشباع (ssss) تشکیل می شود.
قسمت بعدی فرآیند رسوب سختی، پیر کردن است که به دو صورت انجام می گردد.