توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری بومی دانشگاه آمریکایی قاهره

 

این فایل شامل بخش های زیر می باشد

1.بررسی معماری بومی منطقه قاهره از جمله بررسی بازشوها، ایوانها و نوع مصالح به کاررفته در ساختمان

2.موقعیت سایت

3.بررسی انواع بادها