توضیحات کامل :

پاورپوینت مکتب شیکاگو در معماری


مقدمه
اولین مهندس مطرح این مکتب “ویلیام لی برون جنی” بود و برای اولین بار ساختمان بیمه را در 10 طبقه و با سازه فولادی و دیوارهای پرده ای غیر باربر در طبقات بالایی ساخت.
سالیوان یکی دیگر از معماران این مکتب بود که برای اولین بار شعار فرم تابع عملکرد را مطرح کرد این شعار از شعارهای محوری معماری مدرن بود.

فهرست :
مقدمه
 روشهای طراحی معماران شیکاگو 
مکتب شیکاگو به صورت مفصل تر
زندگی نامه لوئی سالیوان :
مبانی مکتب شیکاگو
نمونه هایی از مکتب شیکاگو
درباره‌ی سبکی که جوان‌مرگ شد!
چرا شیکاگو؟!
چرا مکتب شیکاگو؟!
پدر آسمان‌خراش‌های شیکاگو