توضیحات کامل :

روش های اجرای فونداسیون

 

فرض کنید یک پروژه اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا در آوریم، مراحل اولیه اجرایی شامل ساخت پی مناسب است که در کلیه پروژه ها تقریباً یکسان اجرا می شود، اما قبل از شرح مختصر مراحل ساخت پی، باید توجه داشت که ابتدا نقشه فونداسیون را روی زمین پیاده کرد و برای پیاده کردن دقیق آن بایستی جزییات لازم در نقشه مشخص شده باشد.

فهرست :
مقدمه
نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکریزی و زیرسازی فونداسیون :
بتن مگر چیست؟
قالب بندی فونداسیون چگونه است؟
اتصال مفصلی تیر به ستون در سازه های فولادی
فونداسیون شمعی
فونداسیون های نواری
فونداسیون بتنی
فونداسیون شفته ای