توضیحات کامل :

پاورپوینت طراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی ، در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
تفكر جهاني بر حركت در جهت سرآمدي به منظور نيل به پايداري و سودآوري.
دستيابي سازمان‌ها به پايداري، نيروي انساني سرآمد و نيل به اهداف مرتبط با استقرار سيستم‌هاي ارزيابي ريسك، مديريت بحران و مديريت بهداشت شغلي، ايمني و محيط زيست.
وجودبحران‌هاي طبيعي در راه‌آهن (بروز حادثه در خطوط و تأسيسات ريلي ناشي از زلزله، سيل، طوفان‌هاي شديد و آتش‌سوزي).
وقوع سوانح و حوادث مختلف در اين صنعت
وجود بحران هاي انسان سازاز دليل خطاهاي كنترل كنندگان خطوط، سوزنبانان، لكوموتيورانان و عدم اجراي صحيح مقررات ايجاد شده و يا ناشي از اشتباه در زمانبندي‌هاي حركت قطارها، خرابكاري و غيره.

اين پروژه در چارچوب استقرار يك سيستم مديريت بهداشت شغلي، ايمني و محيط زيست (HSE-MS) ساختار ارزيابي ريسك و مديريت بحران بر پايه استانداردهاي جهاني اينگونه سيستم‌ها در اداره كل راه‌آهن منطقه تهران ايجاد خواهد شد.
هدف كلي:
طراحي سيستم ارزيابي ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلي بر اساس ساختار HSE-MS با :
شناخت كامل وضع موجود خطوط راه آهن، وسايل نقليه ريلي و تأسيسات زيربنايي
شناسايي كليه خطرات بالقوه و موارد بحران‌زا در خطوط راه‌آهن
شناخت توانمندي‌ها و توانايي‌هاي موجود گروه‌هاي درگير در بحران اعم از نيروها و امكانات، برنامه‌ريزي بحران، برنامه‌ريزي انجام تمرينات دوره‌اي براي گروه‌هاي درگير، ساماندهي نيروها و امكانات، شناخت پتانسيل‌هاي موجود و در مجموع ايجاد آمادگي براي مقابله به بحران .
و...

فهرست مطالب:
بيان مساله
اهداف پروژه
ساختار روش ها و ابزارهاي پروژه
بررسي وضع موجود اداره كل راه آهن تهران
بررسي هاي انجام شده جهت شناسايي وضع موجود
عمده ترين تغييرات صورت گرفته در اداره کل راه آهن تهران براي تبديل به فرآيند مديريت ريسك پروژه هاي راه آهن
نحوه شناسايي خطرات
شناسايي خطرات از طريق بازديد از كليه ايستگاهها و خطوط
شناسايي خطرات از طريق بررسي حوادث گذشته
تدوين روش اجرايي ارزيابي ريسك بر اساس مدل طراحي شده
دليل انتخاب روش FMEA
روش اجرايي نحوه شناسايي خطر و ارزيابي ريسك در اداره كل راه آهن تهران
تعيين سطوح قابل قبول براي ريسک ها
اهداف و برنامه ها، اقدامات كنترلي و اصلاحي مخاطرات
جمع بندي ارزيابي و مديريت ريسك
1-4-طرح ريزي سيستم HSE
ايجاد ساختار سازماني HSE در اداره کل راه آهن تهران

این فایل با فرمت پاورپوینت در 65 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10 اسلاید)