توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی و تحلیل بخش اورژانس بیمارستان ، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش ، همراه با یک هدیه ویژه.

 

بخشی از متن:
اورژانس مهمترین بخش بیمارستان به حساب می آید.وسعت آن با توجه به سیاست های پذیرش ومیزان خدمات ارائه شده متفاوت است.فعالیت این بخش بصورت 24 ساعته می باشد.
خدمات اورژانس باید جوابگوی موارد تصادفی و اورژانس واقعی باشد ومسئولیت پذیرش رادرنوبت بعدازظهروشب نیزبه عهده خواهدداشت.
اگرسیاست پذیرش اورژانس ،بیماران سرپایی را هم شامل شود باید برای آن ها ازنظر وسعت فیزیکی اورژانس اندیشیده شود.
بهتراست ورودی آمبولانس به دور از ورودی اصلی باشد.در بیمارستان بزرگ که کادر تمام وقت دارد،ورودی آمبولانس در موقعیت مذکور ممکن است بهترین محل باشد.در تعیین محل ورودی جلوگیری از تداخل رفت وآمدها وامکان دید عام بسیار اهمیت دارد.ورودی اورژانس بهتراست دردید میز کنترل شب باشد تا پاسخگویی بهتری را ممکن سازد.
موقعیت نامناسب اورژانس می تواند تاخیرجدی دررساندن خدمات به اورژانس به وجودآورد.سطح کلی که به بخش اورژانس اختصاص داده می شود از صفر تا1.5مترمربع درازا هرتخت می باشد.
باید توجـه داشت که حداقـــل فضــای بالاسرخــودرو 3.5 متراست.
و...

فهرست مطالب:
اورژانس
رابطه سه منطقه اصلي بيمارستان
بستری
تشخیص
درمان سرپایی
ارتباط اورژانس با درمانگاه
تفاوت و شباهت اورژانس و درمانگاه
عملکرد عناصر اورژانس
وظایف بخش اورژانس
بخشهای اورژانس
مراحل کار در بخش پذیرش بستری
دیاگرام کلی اورژانس
ارتباط اورژانس با سایر بخشها
نمودار درجه بندی ارتباطات بیمارستان
ارتباطات عملی اورژانس
نیازمندیها
کادر اورژانس
عملکرد
ارتباطات عملی اورژانس
کنترل کیفیت
موارد نامحسوس

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

 

هدیه محصول:
فایل ورد معماری بیمارستان(16 صفحه)