توضیحات کامل :

پاورپوینت انواع ماشین آلات ساختمانی

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 140

 

—بيل مکانيکي عبارت از اتاقک گرداني است که سوار بر چرخها بوده و در انتهاي جلويي آن بيل متصل شده است. بيل انتهايي عبارت است از تير اصلي بيل، ميله جام، جام و کابلهاي فلزي مورد لزوم که حرکات بيل را تأمين مي کنند . —

—ميله جام به کمک دستگاه کنترل ماشين جام را به داخل زمين فشار مي دهد يا آن را از منطقه حفاري بيرون مي کشد. پس از انجام حفاري و پر شدن جام، با استفاده از کابل بالا آورنده، جام بلند مي شود و سپس با حرکت افقي تير اصلي جام به منطقه تخليه منتقل شده و بار با آزاد کردن چفت در جام تخليه مي گردد. چون مي توان بيل مکانيکي را با فشار در خاک فرو برد لذا سخت ترين نوع خاک و حتي سنگ نرم يا ترک خورده را مي توان با بيل مکانيکي حفاري نمود.

 

فهرست مطالب

بيل مکانيکي

کلامشل (جرثقيل خاکبردار)

دراگلاین

اجزاء تشکیل دهنده دراگلاین

بیل مکانیکی با جام معکوس

کامیونها

—میزان بار کامیون و واگن

کف کش ها

تجهیزات ایمنی راهها

پل ها و انواع آن

برفخورها

برفروب ها و انواع آن


اجزای تشکیل دهنده برفروب (تیپ بازویی)

گاردریل


اوره پاش (نمک پاش)