توضیحات کامل :

پاورپوینت نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب

 

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

قالب بندی: پاورپوینت


فهرست مطالب:

ضرایب سری فوریه سیگنالهای متناوب(پیوسته)

قضیه پارسوال

خواص سری فوریه

خطی بودن

شیفت زمانی

شیفت فرکانسی

معکوس زمانی

مزدوج زمانی

ضریب زمانی

کانولوشن زمانی

مقیاس کردن زمانی

ضرایب سری فوریه سیگنالهای متناوب(گسسته)

فیلترینگ