توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان ۳۲ اسلاید

 

فهرست:

معرفی مسجد:
ورودی گنبد شمالی  ( تاج الملکی )
ایوان جنوبی ( صفه صاحب )
کاشی کاری های ایوان جنوبی:
ایوان شمالی(صفه درویش)
ايوان غربی (ایوان استاد ) 
ایوان شرقی ( صفه شاگرد )
ایوان شرقی ( صفه شاگرد )
شبستان الجایتو
شبستان بيت الشتاء 
شبستان چهل ستون عباسی :
پلان طبقه اول 
پلان طبقه دوم 
پرسپکتیو
مقطع 
نمای شمالی 
نمای جنوبی
نمای شرقی
نمای غربی 
تخریب مسجد جامع اصفهان
مشکلات حفاظت بنا