توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل پردیس TAC-SEV ترکیه

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است

موقعیت بنا

معمار اثر

مساحت بنا

ویژگی های دسترسی ها

 تقسیم بندی فضاها

ویژگی های معماری

امکانات دانشگاه

پلان طبقات

و....