توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه کامل آشنایی با مرمت ابنیه مقطع کارشناسی معماری ، در حجم 64 صفحه تایپی.

 

مرمت معماری:
شاخه ای از هنر معماری است که بر پایه شناخت و مطالعه بناها و بافت های تاریخی و آثار باستانی ، به احیا کردن فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی ، ساختاری و عملکردی می انجامد.

تعریف مفاهیم مرمت:
مهمترین مفاهیم به کار رفته در مرمت شامل نوسازی ، بهسازی و بازسازی است که رو هم مداخله را معنا می کنند.

نوسازی:
مجموعه اقداماتی که ساختارهایی نو را به جای بناهای قدیمی می نشاند یا جلوه بسار نو به آن می دهد.

بهسازی :
سلسله اقداماتی که به منظور بهبود کالبد در کوتاه مدت صورت می گیرد و شامل چهار اقدام تعمیرات ، حفاظت ، حمایت و استحکام بخشی بوده که روی هم مفهوم فیزیکی بهسازی را توانبخشی معنی می کنند.

بازسازی:
به معنای بازسازی مکانیکی و بدون در نظرگرفتن ابعاد فکری و نظری نو پرداز یک وضعیت ساختاری معماری یا شهرسازی تخریب شده است.
و...

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 64 صفحه برای مقطع کارشناسی معماری بصورت تایپی و کامل تهیه شده است.