توضیحات کامل :

فایل پی دی اف جزوه عناصر پیش ساخته و سیستم مدولار ، در حجم 29 صفحه تایپی.

 

بخشی از متن:
تاریخچه صنایع پیش ساخته
در دوران قبل از آثار باستانی گذشته مانند اهرام مصر , معابد روم قدیم و یونان و کاخ هاي ساسانی و هخامنشی , بکرات قطعات سنگ قبلا" آماده شده مورد استفاده قرار گرفته اند و بنابراین ساختمان هاي مزبور را از نظر تعاریف امروزي میتوان تا حدودي پیش ساخته نامید . منتهی در گذشته بخاطر عدم وجود وسائل ارتباطی و حمل ونقل اکثرا" قطعات را در محل اجراي ساختمان آماده نموده
و بکار میبردند . ولی امروزه , پیش سازي تکنیک ساخت و سازي است که صنعت از آن بهره میگیرد تا محصول نهائی خود را به صورت کاملا" منطقی و ارزشمند ارائه نماید و یا به کلامی دیگر ساخت قطعات مورد نیاز یک مجموعه در خارج از محل مصرف ( که میتواند از یک صندلی گرفته تا یک ماشین و یا یک ساختمان باشد) که سپس بوسیله مونتاژ به مجموعه مورد نظر تبدیل و از آن بهره برداري میگردد .
( ساختمان هاي پیش ساخنه سنگی )
منظور از " خارج از محل مصرف " یعنی ساخت قطعات در محلی دور از مکان ساخت مجموعه , در یک کارگاه و یا یک مکان صنعتی که براي همین منظور ساخته و تجهیز شده است و در نهایت حتی در کارخانه هاي بزرگساخت قطعات به صورت انبوه ( مانند کارخانجاتی که قطعات ساخت ماشین آلات و یا قطعات پیش ساخته ساختمان و ... را تولید میکنند ) .
و...

 

این فایل با فرمت پی دی اف در 29 صفحه تایپی تهیه شده است.