توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مجموعه شهر کودک شاپرک گروه معماری زما

 

طراحی شهر کودک شاپرک مشتمل بر فضاهای تجاری، تفریحی، اداری، بهداشتی، درمانی و پارکینگ های طبقاتی با تمرکز بر نیازهای و خواسته های آشکار و پنهان کودکان و در نظر گرفتن دغدغه ها و چالش های مادران با هدف پاسخگویی به نیازهای این طیف در محدوده شرق تهران ساخته شده است. این پروژه در برهه ای از زمان به مشاور واگذار شد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • فعالیتهای
  • بررسی فرم
  • اهمیت فضای کودکان
  • کانسپت طرح
  • نورپردازی
  • و...