توضیحات کامل :

پاورپوینت حجاب و عفاف. این فایل در ارتباط با حجاب و عفاف تهیه شده است، در حجم 16 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
وقتی با چشم دل می توان ملکوت را ديد ،وقتی می توان جمال و جوانی را نردبان عروج به بام آسمان کرد وبا اين سرمايه ،آخرت وبهشت را خريد،آيا حيف نيست که چشم به گناه آلوده شود و چهره وتن و اندام ،دام ابليس برای شکار گردد و انسان عرشی ،زير آوار هوس و عصيان دفن شود و...شيعه کسی است که چنان زندگی کند که بتواند سربلند و با عزت ،به روی محمدوعلی وفاطمه بنگرد.

وقتی داشتم از خيابون رد ميشدم يک دفعه چشمم به جمله ای خورد که با خطی خوانا بالای دکه ی روزنامه فروشی نوشته شده بو د و اون اين بود :”اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدن ترند“
و...

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 16 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.