توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مهد کودک Maria Enzersdorf ماریا انزرزدورف / MAGK illiz

 

افزایش نرخ تولد و هجوم جمعیت در جامعه جنوب وین ،نیازمند فراهم شدن امکانات بیشتر و تخصصی تر برای نگهداری کودکان شده است. بنابراین در سال 2008 مسابقه ای برای ساخت یک مرکز کودک برگزار شد . ساختمان که متعلق به قرن 19 است باید به یک مدرسه ی ابتدایی دارای 8 کلاس و کارگاه های فوق برنامه و مهدکودک همراه با آشپزخانه ارتقا داه شود...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • معمار
  • موقعیت
  • بررسی فرم
  • بررسی سر در ورودی
  • کانسپت طرح
  • مصالح و ساختار
  • تهویه ساختمان
  • پلان
  • و....