توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل موزه بزرگ منطقه ای خراسان اثر مرحوم میرفندرسکی و فریار جواهریان

 

یکی از موزه های بزرگ منطقه ای خراسان در ایران می باشد و بزرگترین موزه در ایران است. در اصل توسط آقای میرفندرسکی طراحی شده است که هنگامی که 30 درصد از این پروژه تکمیل کرده بود، متاسفانه درگذشت. این پروژه پس از آن به مشاور گام ما در فوریه 2008 میلادی سپرده شد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طرح
  • ایده اصلی طرح
  • دیاگرام فضایی
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و...