توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان نظام مهندسی استان قزوین

 

ایده اصلی طراحی ساختمان نظام مهندسی قزوین براساس دو حلقه مربع شکل به یکدیگر منطبق شده است. ایجاد حلقه ها براساس کانسپت طرح انتزاعی از معماری بومی درونگرای قزوین می باشد. در اینجا حلقه ای که به صورت افقی برای طراحی فرم دایره ای شکل حیاط به کار می رفته...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ایده طرح
  • بررسی نما
  • مصالح و ساختار
  • نورگیری ساختمان
  • و....