توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل برج جام بانک ملت رضا دانشمیر

 

برج جام از ترکیب دو حجم و الگو طراحی شده است. ابتدا یک پلتفرم افقی با کاربری تجاری که 80 درصد و یک حجم عمودی که 25 درصد از حجم اصلی را پوشانده که شامل عرصه های اداری می باشد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • معمار
  • موقعیت
  • مساحت
  • دسترسی به برج
  • بررسی فرم
  • ریزفضاها
  • مصالح و ساختار
  • ویژگی های معماری
  • و...