توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مجتمع بهزیستی شهید قدوسی

 

زمین این موسسه به مساحت 21799 متر مربع متعلق به شخص خیری به نام " کوروس" بوده است که در سال 1344 به همت " فرح پهلوی" این مرکز جهت نگهداری کودکان بی سرپرست بنیان گذاری شده و وقف کودکان بی سرپرست و بی بضاعت گردیده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • تاریخچه پیدایش موسسه
  • درباره محله نیاوران
  • بررسی وضعیت اجتماعی محله نیاوران
  • درباره ظاهر ساختمان
  • ریزفضاها
  • انواع فعالیت ها(انواع مراقبت ها)
  • بررسی واحدهای اصلی مرکز
  • شرح وظایف مددکاری
  • و....