توضیحات کامل :

فایل پاورپوینت آشنایی با اصول روابط عمومی نوين. این فایل در ارتباط با روابط عمومی تهیه شده است ، در حجم 39 اسلاید قابل ویرایش.

 

بخشی از متن:
افکار عمومي براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي معنا و مفهوم امروز خود را به دست آورد. براي نخستين بار سيسرون سياستمدار رومي که در سال 51 قبل از ميلاد مسيح در سيسيل اقامت داشت از دوست خود خواست وي را در آنچه در شهر مي گذرد در جريان قرار دهد. ماکياولي در قرن پانزدهم در کتاب شهريار توجه به افکار عمومي را در خصوص هنر تصاحب قدرت و حفظ آن مطرح کرد. اما اختراع چاپ و پيدايش پروتستان ها در قرن شانزدهم توجه به افکار عمومي را افزايش داد. اما به طور مستقيم افکار عمومي اختراع دموکرات هاي پارلماني جديد است. ابداع مفهوم افکار عمومي را به ژاک روسو نسبت مي دهند. ژاک نکر وزير دارايي فرانسه (لويي شانزدهم) واژه افکار عمومي را در سراسر اروپا گسترش داد. مطبوعات، کلام چاپ شده و مردان سياستمدار 3 عامل رشد و نمو افکار عمومي بودند.

با ظهور سرمايه داري تجاري، طبقه اجتماعي جديدي پيدا شد که بورژوازي لقب گرفت. فرد نه تنها از نظر ديني بلکه از نظر اقتصادي و سياسي هم به کنشگر آزاد تبديل شد. (ايجاد حيطه اقتدار عمومي)

برخي مفاهيم در حوزه افکار عمومي:
توده: توده تجمعي را گويند که از نظر مکاني مشخص است و از ترکيب افراد با ذهنيت و احساس واحدي تشکيل شده است.
عامه : از افراد ناشناس و گسترده اي تشکيل شده است که ممکن است به محيط هاي اجتماعي مختلف تعلق داشته باشند.
همگان: جمع نامجاوري که در اثر نفوذ رسانه ها احساسات، رفتار و واکنش هاي مشترکي نشان مي دهند.
و...

 

فهرست مطالب:
تاريخچه افكار عمومي
تعريف افكار عمومي
برخي مفاهيم در حوزه افکار عمومي
منشاء تشکيل افکار عمومي
تعاريف روابط عمومي
ويژگي هاي روابط عمومي
پرکاربردترين نام ها
کليد واژه هاي روابط عمومي
عناصر
ارکان روابط عمومي
برنامه ريزي
مدل برنامه ريزي در روابط عمومي
ضرورتهاي مخاطب پژوهي
شناخت ويژگي هاي مخاطب
الگوي آرماني ارتباط با مخاطب
تعيين پيامهاي روابط عمومي
ارتباط مؤثر و اثربخش چگونه ؟!
خلاصه فهرست شخصيتي روابط عمومي
ويژگي هاي مدير روابط عمومي موفق
چهار مدل روابط عمومي
نظريه هاي روابط عمومي و ارتباطات بر حسب مخاطب
جايگاه و وظايف روابط عمومي
فنون ارتباط با رسانه‌ها
انتشارات
تحقیقات و پژوهش
روابط عمومي الکترونيک
ويژگي هاي عصر جديد( عصر ارتباطات )
نقش روابط عمومي ها در عصر جديد

 

این فایل با فرمت پاورپوینت در 39 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.