توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل تالار سایناتسالو فنلاند توسط آلوار آلتو

 

در حالی تالار سایناتسالو مرکز یک شهر کوچک زراعتی را در فنلاند اشغال کرده است، برای بستر خود خیلی بزرگ و مهم به نظر می رسد. این سازه به وسیله آلوار آلتو در 1949 طراحی شده و شامل عناصر کلاسیسیسم و آمیخته با مدرنیته و خصوصیاتی برای شکل دادن یک نقطه مرکزی جدید منسجم برای اجتماع است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • سبک بنا
 • ریزفضاها
 • معمار
 • مصالح و ساختار
 • بررسی ورودی ها
 • بررسی سقف
 • نورگیری ساختمان
 • پلان طبقات
 • مقطع
 • و....