توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل برج های دوقلو هاربین چین harbin-towers

 

برج های دوقلو در بین شهر هاربین چین و در ایستگاه غربی خطوط ریلی پر سرعت چین طراحی شده اند. این پروژه شامل فضاهای اداری، آپارتمان های مسکونی، فروشگاه های کوچک و یک راه زیر زمینی به مرکز مترو می باشد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • ریزفضاها
 • دسترسی ها
 • ویژگی طراحی
 • ایده طرح
 • ارتباط سایت و برج
 • موقعیت تراس ها
 • جایگاه آتریوم ها
 • مساحت
 • گروه طراحی
 • مقطع
 • و....