توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ویلا شواب اثر لوکوربوزیه

 

این مکعب یک فرم صلیبی متقارن شبیه کلیساست که دارای دو انتها گرد  یا محراب است که به پنجره شاه نشین طرح منتهی می شوند. دو فرم دیگر به این هسته اضافه شده است ، سه طبقه سوم با سقف مسطح که در پس تراس ها و سقف طبقه ی دوم عقب نسینی کرده و یک ورودی باریک در سه تراز و یک پلکان دارد ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • معمار
  • معرفی معمار
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی فرم
  • تحلیل پلان
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • سایت پلان
  • نما
  • و....