توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل سالن اجتماعات و نمازخانه ی کریسگی ارو سارینن

 

فرم های تندیسی از اوایل دهه پنجاه قرن بیستم به تدریج شروع به برجسته شدن در معماری سارینن کردند. در پی این امر، زیباشناسی پروژه های او در حد فاصل زبان خاص معماری میس ون دورهه و کشف اشکال ارگانیک ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • بررسی فرم
  • سبک بنا
  • ویژگی های طراحی
  • ایده طرح
  • بررسی سازه
  • بررسی سالن اجتماعات
  • پلان
  • و...