توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری طراحی مرکز خرید Olympia 66 در دالیان چین

 

طراجی مرکز خرید olympia66 براساس فرهنگ مردم چین و بافت شهر دالیان انجام شده استت. احترام به شهر و بهبود برقراری ارتباط با خیابان و محیط اطراف از اهداف اصلی این پروژه بود که با یک طرح اندیشمندانه باعث ایجاد یک فضای عمومی شد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • ویژگی بنا
 • موقعیت
 • معرفی دالیانگ
 • مساحت
 • سبک بنا
 • بررسی فرم
 • بررسی قوس ها
 • بررسی ورودی
 • بررسی دسترسی ها
 • بررسی طبقات زیر زمین
 • بخشهای تجاری
 • بررسی بام
 • بررسی نورگیری بنا
 • پلان
 • حجم سه بعدی
 • مقطع
 • و...